Mikael Gillis Ekström

Jag är verksam inom fotografering, film och affärsutveckling. Jag har mycket goda kunskaper kring content till olika typer av företag.

Hemmaort: Visby


För arbete kontakta mig på 0700 209730 eller mikael.ekstrom@gmail.com

Copyright © Alla rättigheter förbehållna